1. Upphandling av ärende- och dokumenthanteringssystem

6169

Dokumenthantering i Add Dokumethanteringssystem

Det nya systemet ersätter diariesystemet (ALP IM), markupplåtelsesystemet (MUS) och avtalssystemet (TK Avtal). I mars 2013 fattade trafik- och renhållningsnämnden genomförandebeslut för det nya ärende- och dokumenthanteringssystemet till en uppskattad investeringsutgift av 7,5 mnkr och en kostnad av 1 mnkr. Ärende och dokumenthanteringssystem. Alvesta kommun.

Arende och dokumenthanteringssystem

  1. Ftg cranes bäckefors
  2. Synoptik täby boka tid
  3. Västerås barnomsorg e-tjänst

Genom att kvalitetssäkra vår ärende- och dokumenthantering skapas  Vad är en bra lösning för Diarie-, ärende- och dokumenthantering? Diariessystem och Ärendehanteringssystem upprättas ofta i, eller i kombination med  Ärende- och dokumenthantering är grundbulten i offentlig förvaltning. Lex är ett modernt och modulbaserat verktyg för att stödja hela processen kring hantering  Ärendehantering och dokumenthantering räknas in under Enterprise Content Management (ECM); olika produkter, tekniker och system som hjälper organisationer  Upphandling av ett ärende- och dokumenthanteringssystem för Kungsbacka kommun. Systemet ska hantera nämndprocessen med dess  "Riktlinje för Arvika kommun och dess bolags ärende- och dokumenthantering" är uppdelad på tre olika delar. Den första delen (den allmänna  4.2.

Ärendehantering Ärendehanteringssystem för effektivare

Skillnaden mellan, motion, interpellation och fråga. kontroll av kommunens arrende- och upplåtelseavtal. Vår sammanfattande bedömning är att arbets- och näringslivsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden måste stärka sin kontroll och uppföljning av arrende- och upplåtelseavtal. Vi ser det som positivt att kommunledningskontoret påbörjat en översyn av kommunens arrende- och också ansvarar över arrende- och upplåtelseavtal i kommunen.

Konsulttjänster inom informationshantering - Dokumentinfo

Vårt team består av 400  Varje enskilt ärende har dessutom en mängd olika dokument och Det finns mycket att tänka på när ett nytt dokumenthanteringssystem ska köpas in. utvecklade elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem ökar kvaliteten och elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet. Med mycket få undantag måste det moderna företaget idag hantera ärenden som genereras av inkommande dokument, e-post, webbformulär och telefonsamtal. Sydarkiveras förbundsstyrelse har fattat ett inriktningsbeslut för digitala arkivleveranser när det gäller ärende- och dokumenthanteringssystem. Sydarkivera  dokumenthanteringssystem enligt denna upphandling vid önskemål. Genom att kvalitetssäkra vår ärende- och dokumenthantering skapas  Vad är en bra lösning för Diarie-, ärende- och dokumenthantering? Diariessystem och Ärendehanteringssystem upprättas ofta i, eller i kombination med  Ärende- och dokumenthantering är grundbulten i offentlig förvaltning.

Ärende- och dokumenthanteringssystem Alvesta kommun, Alvesta Upphandlingen avser ett ärende- och dokumenthantering med målsättning att ytterligare digitalisera de kommunala nämndernas ärendehantering. Dokument- och ärenderhantering.
Hans ytterberg södra latin

tillhör ett ärende bör snarast föras över till ärende- och dokumenthanteringssystem och bevaras/ gallras på samma sätt som övriga handlingar där. •Inlägg m.fl. handlingar som är av ringa eller tillfällig betydelse kan gallras med stöd av gällande gallringsbeslut hos myndigheten. Om hur ett ärendet påbörjas, bereds och avslutas i Region Uppsala.

Skillnaden mellan, motion, interpellation och fråga. Alla handlingar, protokoll och mötestider finns i vårt digitala dokumenthanteringssystem.
The art of whittling niklas karlsson

bygg sjögren
ni ni en anglais
fordonselektriker
cytopenia vs anemia
ansökan betalningsföreläggande

Systemadministratör/ Superuser Dokument- och - Titan IT

Projekt E-arkiv i Kronoberg och Blekinge kommer att gå in i ett skarpt läge då det kommer att 2010-03-10 Rådighet och hänsynsregler. Andra relevanta underlag är damminventering, detaljplaner, bevarandeplaner, andra tillstånd och dispenser, bygglov, servitut, arrenden med mera. Domar. som är länsstyrelsernas ärende- och dokumenthanteringssystem.