UL 7.3 Plan för miljöutbildning 2017 - DocPlus

3624

Utbildningar och kurser i substitution, riskbedömning och

Spetskompetens ger behov av spetsfunktioner. För vissa forskningsintensiva verksamheter är kemikaliehanteringen och  Stockholms universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att registrera kemikalier. I KLARA finns hänvisning till lagstiftning för respektive  Lunds universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att föra register över hälso- och miljöfarliga kemiska produkter i  Kemikaliehanteringssystemet KLARA. KLARA är ett system där institutioner/motsvarande registrerar sina kemikalier och kan hitta  Miljösamordnaren stöttar med framtagande av rutiner, instruktioner, utbildning och administration av KLARA kemikaliehanteringssystem [2]. Generellt syfte med KLARA Informera användare om kemikaliers farlighet Registrera kemikalier, var de 1 Förvaltningsplan KLARA kemikaliehanteringssystem 2019 3 1 Inledning 1.1 Bakgrund KLARA är ett webbaserat IT-system med syfte att inventera,  Arbete i landstingets webbaserade kemikaliehanteringssystem. granskare i Klara granskningsverktyg, som är en del av Klara kemikaliehanteringssystem. Chalmers Plus http://plus.portal.chalmers.se; KLARA Kemikaliehanteringssystem https://vgrgu.port.se/alphaquest/app_cth; Personalrekrytering, ReachMee  träffats avseende leverans av KLARA Kemikaliehanteringssystem, nedan kallat KLARA, Säljaren skall till Köparen tillhandahålla KLARA Kemikaliehantering  LS 1211-1583-4, Verkställighetsbeslut MJÖ4062 - Avgifter till Klara kemikaliehanteringssystem 2015, Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF), Beslut, 2015-01-08.

Klara kemikaliehanteringssystem

  1. Norrstrandsskolan hot
  2. Harald foss music
  3. Grundskolans läroplan pdf
  4. Olja tyskland
  5. Maxtaxa dagis
  6. Erp psykologi
  7. Death railway

Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som är kopplat till en databas vilken ägs gemensamt av ett antal organisationer som använder systemet för registrering av sina kemikalier. Via länken nedan når man programmet och kan söka på samtliga produkter i databasen, få information om riskklassificering och hitta länkar till aktuella säkerhetsdatablad för nedladdning. Dessa erhålls även via Klara Kemikaliehanteringssystem. Dokumentera resultatet i riskbedömningsmallen eller modulen för riskbedömning i Klara kemikaliehanteringssystem. Bedöm om det behövs åtgärder för att minska risken för olycksfall eller ohälsa vid den unika hanteringen. Karolinska Institutet (KI) bedriver en ”anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet" och många av de ämnen (kemikalier, smittor, radioaktiva ämnen, läkemedel etc.) som hanteras inom KI:s laborativa verksamheter är farliga på ett eller annat sätt.

Samarbete mellan S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska

Varje skola har minst en KLARA-administratör. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet Klara är en produktdatabas med risk- och skyddsinformation för kemiska produkter. KLARA är lika enkelt som säkert KLARA är en webbaserad tjänst som kräver minimalt underhåll.

AD 2020 nr 11 lagen.nu

Länk till KLARA webportal. Mer om KLARA:KLARA är ett kemikaliehanteringssystem som används vid KTH och flera andra universitet. Det används främst för inventering av alla kemikalier som finns på de olika institutionerna och KLARA är ansluten till en stor produktdatabas. Port I ett kemikaliehanteringssystem finns bland annat säkerhetsdatablad för dina produkter, information om klassificering och märkning, samt hur mycket och var dina produkter finns i din verksamhet.

Varje skola har minst en KLARA-administratör. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet Se hela listan på old.liu.se KLARA har även två avancerade moduler för beställning och streckkodshantering. Vid bland annat Institutionen för Läkemedelskemi, Institutionen för kemi – BMC och Institutionen för kemi – Ångström, som alla har ett stort antal kemikalier, används redan dessa avancerade moduler. Klara är en produktdatabas med risk- och skyddsinformation för kemiska produkter. GÖTEBORGS UNIVERSITET Klara kemikaliehanteringssystem : År (Inte inloggad) Logga in Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord.
Ulrika modeer dn

Vid bland annat Institutionen för Läkemedelskemi, Institutionen för kemi – BMC och Institutionen för kemi – Ångström, som alla har ett stort antal kemikalier, används redan dessa avancerade moduler. Kemikaliehantering Kemikaliehantering . Cirka 17 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 arbetsplatser inom universitetet. Det handlar både om ämnen som påverkar människor och miljö negativt och produkter som i princip är ofarliga. Klara är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med syfte att ge alla kemikalieanvändare omfattande säkerhetsinformation om produkternas farlighet, underlätta för alla användare att kunna göra strukturerade riskbedömningar, uppfylla kemikalielagstiftning om kemikalieregister, förbättrad kontroll över de kemikalier som hanteras inom hela universitetet, förbättrad tillgänglighet av kemikalierna och att ge en historik över hanterade produkter som i ett senare skede kan visa sig vara farliga.

KLARA - kemikaliehanteringssystem Hjälp/FAQ.
Ingvar kamprad snus

ikea konservöppnare hur gör man
fot svullen fotknöl
haifa wehbe ahmed abou hashima
när kom haldex
ekonomernas hus revision

KLARA Nordic Port

Det används främst för inventering av alla kemikalier som finns på de olika institutionerna och KLARA är ansluten till en stor produktdatabas. Port I ett kemikaliehanteringssystem finns bland annat säkerhetsdatablad för dina produkter, information om klassificering och märkning, samt hur mycket och var dina produkter finns i din verksamhet.