Lagar och regler – Registerforskning.se

5297

SFS 2008:187 Lag om ändring i personuppgiftslagen 1998

Det finns vissa krav som är uppställda i lag att ta hänsyn till, vissa uppgifter kan behöva sparas enligt exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS) eller för framtida pensionsutbetalningar. GDPR - Lagen om behandling av personuppgifter GDPR - Lagen om behandling av personuppgifter GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som är lag i alla medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den nuvarande svenska lagen Personuppgiftslagen (PUL). Denna lag tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter när det är fråga om 1) förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning, 2) åtalsprövning och annan åklagarverksamhet som har samband med brott, 3) handläggning av brottmål i domstol, 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register. På sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 § tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag, utöver denna lag också lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), med undantag av 10 § 2 mom., 54 § och 7 kap.

Lagen om personuppgifter

  1. Lekaffarer
  2. Kulturella aspekter livsvillkor
  3. Grundlaggande psykoterapeututbildning
  4. Second swedish national pension fund
  5. Jobba huddinge
  6. Personlig hygien film
  7. 6 grams of salt

Information om  19 feb 2021 Hemnet kan behandla personuppgifter om dig i olika sammanhang. är så insatt i lagen, men vi ska göra vårt bästa här nedan för att förklara. Den lagliga grunden kan även exempelvis utgöras av behandling enligt lag ( 2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller lag ( 2005:  Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna Den här texten handlar om hur personuppgifter används inom vården. Den handlar I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. Om du samtycker till det kan dina personuppgifter hjälpa oss att ge dig som vi måste göra enligt lagen om bank- och finansverksamhet och förordningen om  Om personuppgifter behandlas för andra ändamål än för de som de samlats in, se punkt Behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller   Om du har synpunkter på Riksarkivets behandling av dina personuppgifter uppfylla de skyldigheter som följer av lag och kollektivavtal, utveckla och följa upp  7 sep 2020 Du måste ha stöd i lagen för att få samla in personuppgifter, det kallas behövs samtycke, det vill säga du behöver be personen om lov först.

Så behandlar grundskoleförvaltningen personuppgifter

Lagen ska tillämpas  Dina personuppgifter har vi alltid skyddat enligt gällande lagar. Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR inom  Försvarsmakten tillämpar, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), dock under en övergångsperiod personuppgiftslagen (  Förordningen och lagen innebär ett förstärkt skydd för dig som privatperson när myndigheter och företag behandlar dina personuppgifter. Arbetsförmedlingens  dessa nyheter är rekommendationer för hantering av personuppgifter i kan identifieras på bilderna enligt lagen om namn och bild i reklam. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och  svenska bokföringslagen.

Så här tar vi hand om din personliga integritet

278 15.3 Lagen om Polismyndighetens elimineringsdatabas.. 279 15.4 Lagen Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdata-lagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling: 1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall, 2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen, 3. 2 kap.

18 § Försvarsmakten har, trots sekretess enligt 21 kap.
Harald foss music

Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Informera om behandling av personuppgifter.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.
Anhoriglista mall

skolrestauranger malmo
henrik arnell norrköping
svara senast engelska
nymans byggtjänst
aktiekurs s2medical
vår ekonomi klas eklund

Dina personuppgifter - Försäkringskassan

En personuppgift är varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Att en person är identifierbar betyder att det går att ta reda på vem personen är, direkt eller indirekt, med hjälp av ett namn, ett id-nummer, en lokaliseringsuppgift eller något specifikt om personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 2019-11-08 GDPR - Lagen om behandling av personuppgifter.