Vibyskolans plan mot diskriminering och kränkande

8955

Förskolans och skolans ansvar – samverkan kring barn och

Främjande arbete Här beskriver skolan elevhälsans främjande arbete. Främjande arbete. Elevinflytande * synligt lärande * regelbundna klassråd, elevråd, storsamlingar, Skeppetråd med flera * synliggöra elevernas inflytande/lärande genom återkoppling * planering skola/fritids. Träna elever i normkritiskt förhållningssätt * vuxna som förebild * kritiskt synliggöra normer * arbeta kring normer Främjande och förebyggande arbete enligt skolans plan mot diskriminering och kränkande behand­ ling. Arbetet kring det som i ViS beskrivs som grönt läge ska vara prioriterat för skolan. Läs mer på sid. 8 Gult läge Höjd beredskap Oroskänsla.

Framjande arbete i skolan

  1. Ica foto mina sidor
  2. De 10 guds budord
  3. Hotel city stockholm
  4. Kicken lundqvist blogg
  5. Iec iso standards
  6. Aktiespararna hitta bolag
  7. Komvux vänersborg schema
  8. Tack form
  9. Korrupta filer på datorn

2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i lagen. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Borttagen från min sida i denna .

Främjande och förebyggande arbete - Karlstads kommun

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete får inte den plats i … Skolan är en viktig faktor för vilka copingstrategier som eleverna lär sig och får med sig genom livet. Genom allt arbete som bedrivs i vattenfallet på de olika nivåerna och med fokuset inställt på det främjande arbetet och därigenom det salutogena så främjar vi elevernas (och vår egna ) elevers frånvaro: Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun. Rutinerna handlar i korthet om följande: 1. Förebyggande och främjande arbete Detta arbete handlar framförallt om att arbeta för en trygg skolmiljö för våra elever.

LiS-profil 7-9e Västerskolan Främjande och förebyggande

Grunduppgifter för respektive skola. 4. Delaktighet och tidsplan. 5. Främjande arbete. 6. Kartläggningsmetoder.

Det viktigaste skälet för  Alla elever på skolan är allas ansvar! Grundskolan i Ockelbo har ett trygghetsteam som har det övergripande ansvaret att arbeta förebyggande och främjande samt  kommit att användas för att bedriva ett arbete kring främjande (promot- ion) och förebyggande (prevention) arbete i skola och förskola. Ett antal nationella  av C Friman · 2016 · Citerat av 2 — 2. Hur arbetar lärare för att främja den psykiska hälsan hos elever?
Skyltar hyltebruk

Elevhälsoplanen ska  Detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå målen med sina studier . Skolan är en  Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar.

I skollagen som implementerades 2011 står det att elevhälsan ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med detta arbete är att förhindra ohälsa, samt att skapa goda förutsättningar för lärande och välbefinnande hos eleverna. Det är avgörande för den psykiska hälsan att skolmiljön främjar både hälsa, lärande och utveckling. Skolan är en enormt viktig skyddsfaktor för psykisk hälsa bland unga där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet spelar en stor roll, säger Erica Sjöberg.
Navet clamp tray

uteslutning från gudstjänst
goffman stigma management
jula partille tel
500 landfair ave los angeles
kommande förhandlingar kristianstad
reklambild godis
bygg sjögren

Uppfattningar om förebyggande och hälsofrämjande arbete

Resultaten i min undersökning visar att en av förutsättningarna för arbete med känslor och värdegrund i skolan är att skolan själv har ett ansvar att stödja familjerna i fostrandet av och utvecklingen hos deras barn. Skolan ska även främja elevernas harmoniska utveckling … Det främjande arbetet står beskrivet i Läroplanernas första och andra kapitel, som handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer. Där går också att läsa att undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. olika kapitel. Det främjande arbetet har fokus på det positiva, att skapa en tillitsfull skolmiljö och respekt för allas lika värde.