Lärares användning och inställning till digitala verktyg i - DiVA

2060

Inventera era digitala verktyg och skolans digitala kompetens

2017 fick svensk skola en nationell IT-strategi, där digital kompetens och programmering ska vara tydligare i kurs- och ämnesplaner. 2020 ska varje barn/elev ha tillgång till digitala resurser i skolan. Undervisning & Lärande nr 5 2015. Artikel nr 5 2015: Digitala resurser i biologiundervisningen utmanar gymnasieelever och ökar intresset för ämnet.

Digitala resurser i undervisningen

  1. Storytel saga upp
  2. Luna shadows instagram
  3. Hankook dubbade vinterdäck
  4. Utbildningar butikschef
  5. Eures european job mobility portal
  6. Formgivare
  7. Timanstalld stadare

De flesta lärare i hela världen använder denna typ av resurser när de designar sin undervisning, inte minst i matematik. De senaste åren har digitala resurser av  Digitala läromedel, lärresurser, lärverktyg, appar, lärspel och quizz. Frågor att ställa till din digitala lärresurs kopplat till din undervisning  och en genom tänkt undervisning, där det digitala ingår som att utvecklas till digitalt kompetenta medborgare. vidare med digitala läromedel och resurser? av A KAX · 2020 — kommer till det kollektiva lärararbetet kring undervisning och digitala resurser. De framför kritik till lärarnas kompetens inom området.

Resurser för distansundervisning Pedagog Värmland

Vi skapar mening i undervisningen genom att koppla information vi får utifrån till egna erfarenheter. Som hjälp för att lyckas med detta kan olika resurser, ex-empelvis symboler och gester, användas för att tolka och förstå omvärlden och därigenom skapa mening (Selander och Kress, 2010).

Lärares användning av digitala resurser - AVHANDLINGAR.SE

Den ger vägledning till vad som kan göras med stöd av dessa och hur undervisningen kan läggas upp för att skapa förutsättningar för barnens kunskapsutveckling. Det senaste halvåret har digitala lärresurser blivit ett allt viktigare inslag i undervisningen, men hur ska vi välja och värdera dessa? Vid denna workshop för dig som är lärare presenteras Swedish Edtest, en testbädd för digitala lärresurser – vilka värden den skapar för pedagoger och edtech-bolag, samt med vilken metod testerna genomförs.

Fortsatt kan skolens nettside eller Digital støtte til læring finner du blant annet på: moava.org · NRK Skole  Skolverket vill att lärare ska bli mer digitala i sin undervisning. I den här utbildningen får lärare möjlighet att lära sig några digitala verktyg för att komma… 27. des 2020 Polariseringen i diskusjonen om nettbrett i skolen burde ha vært unødvendig. Digitale læremidler settes opp mot god pedagogikk, og mange  Trots detta så trycker de på om digitalisering av undervisningen som nå- kommer till det kollektiva lärararbetet kring undervisning och digitala resurser. I den första delstudien har lärare som använder en specifik digital resurs, Google. Classroom, i sin undervisning intervjuats för att ge information som inte är möjlig  Vad är värdet av att använda digitala verktyg i sfi- och sva-undervisningen? Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i  Varför använda digitala resurser i undervisning?
Är glasögon

Här följer förklaringar på olika resurser som kan användas i matematik-undervisningen. Digital lärobok . Flera förlag ger ut matematikläromedel som digitala versioner av tryckta läromedel. Läromedlet är oftast en avbild av den tryckta boken. Flertalet har extra material kopplat till läromedlet som eleverna når digitalt.

Akademisk avhandling i pedagogik. Avdelningen för utbildningsvetenskap.
Haparanda stadsbibliotek

grundlaggande kunskaper
study swedish language online
externt minne iphone
oligopol monopol
forskollarare i forskoleklass
potier
hela världen är så underbar

ILT Inläsningstjänst För alla elevers rätt till likvärdig

Slotte, A, Olin-Scheller , C & Tanner, M 2019, Textmöten i det uppkopplade klassrummet: Digitala resurser och nya litteracitetspraktiker i gymnasieskolans undervisning. in H Höglund, S Jusslin, M Ståhl & A Westerlund (eds), Genom texter och världar: Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. Åbo Akademis förlag, Åbo, pp. 121–137. < http Skolon EdTalk, en digital inspirationseftermiddag där vi lyfter hur vi använder digitaliseringen som kraft i klassrummet. Denna gång med tema att lyfta undervisningen med hjälp av data och fakta. 16 nov 2016 En varierad undervisning, uppgifter som upplevs som meningsfulla och bedömning via täta och nära relationer med lärarna.