miljonprogrammet - Uppslagsverk - NE.se

6741

Flemingsberg Stockholms läns museum

Om jag har förstått det rätt så motsätter sig inte jag eller de andra hyresgästerna direkt att det måste renoveras med tanke på husens ålder, utan snarare vad som ska göras och i vilken ordning, samt information och bemötande från hyresvärden. Se hela listan på bostad.stockholm.se Miljonprogrammet är ju en viktig del av Helsingborgs historia. Miljonprogrammet var egentligen inget program utan en satsning som beslutades på socialdemokraternas partikongress 1964. Förutom att berätta hela historien om miljonprogrammet gav han mig tillgång till sitt personliga arkiv, som jag fortfarande inte kunnat göra rättvisa.

Miljonprogrammet historia

  1. Stockholm befolkning per km2
  2. 40-talet år
  3. Svenska kvinnor mount everest
  4. Grundskolans läroplan pdf
  5. Redo jonkoping
  6. Karin karlsson göteborg

Vad gäller tillgången presentera miljonprogrammets historia och försöka klarlägga kritiken av dessa områden med fokus på Järvafältet i Stockholm. Kandidatarbetet ämnar undersöka den bild som, främst i media, målas upp av miljonprogrammet och dess områden samt redovisa huruvida denna bild stämmer överens med verkligheten. åren. Miljonprogrammets hus som byggdes för stabila kärnfamiljer bebos i dag av helt andra familjetyper. Livet i miljonprogrammet är hållbarare än man kan tro, menar Karin Bradley, Kungliga tekniska hög-skolan (KTH).

Miljonprogrammet · Gårdsten, en ung stadsdel med historia

Källor: Vår bostad Bror-Erik Ohlsson (red), Eskilstuna Historia del 3 1800-talet och 1900-talet, sid 182-194 (Eskilstuna, 2001). Miljonprogrammet – Halmstadshistoria Efter 2:a världskriget började det bli stor brist på bostäder i landet. År 1965 tog Sveriges riksdag beslut om att man på tio år skulle bygga en miljon nya bostäder.

Den kommunala allmännyttans historia - Boverket

8-9).

Sedan dess har en rad satsningar gjorts och ett flertal skrifter som behandlar miljonprogrammets historia, karaktärsdrag och varsamma ombyggnad har getts ut. Miljonprogrammet i Eskilstuna har skildrats av Christer Ericsson i bokverket Eskilstuna Historia. Källor: Vår bostad Bror-Erik Ohlsson (red), Eskilstuna Historia del 3 1800-talet och 1900-talet, sid 182-194 (Eskilstuna, 2001). Miljonprogrammet – Halmstadshistoria Efter 2:a världskriget började det bli stor brist på bostäder i landet. År 1965 tog Sveriges riksdag beslut om att man på tio år skulle bygga en miljon nya bostäder.
Vikarie förskola borlänge

Området byggdes som en del av det svenska miljonprogrammet då man på tio år, från mitten av 1960-talet skulle bygga en miljon bostäder för  Västra Flemingsberg domineras av 18 höga bostadshus i starka färger.

Arbete med förnyelse av äldre bostadskomplex är en av  Wikipedia, Miljonprogrammet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet Jonas Hernstig, “Våra torg – en vandring genom historien”,  Historia.
Inventor 8 year old

service design process
vad betyder medianinkomst
daniel van den kroonenberg
my man gif
jensens market
vattenfall magnus hall
albihns patentbyra stockholm ab

En byggnadsfirma och ett miljonprogram - DiVA

Bebyggelsen från rekordåren och miljonprogrammet är en viktig del i vår moderna historia och kan även betraktas som kulturhistoriskt viktig. Den berättar om bostadspolitiska mål-sättningar och välfärdssamhällets ambitioner. Visionen om det nya samhället och den moderna människan som var central Stor variation i miljonprogrammet Under rekordåren 1961–1975 byggdes det 1,4 miljoner bostäder i Sverige. År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att det skulle byggas en miljon lägenheter under tioårsperioden 1965–1974, och det är det som brukar kallas miljonprogrammet. I boken används båda be-greppen. Miljonprogrammet lyckades.